Kwaliteitsgarantie voor visolie

Solgar heeft zich aangesloten bij de Global Organisation For EPA and DHA Omega-3's, kortweg GOED genaamd. Deze wereldwijde organisatie streeft naar optimalisering en standaardisering van de kwaliteit van visolie.

Normen en eisen

GOED stelt eisen aan welke vissoorten en vangstmethoden gebruikt mogen worden en aan productieprocessen, zuiverheideisen en meetmethoden. Er zijn strenge normen voor het meten van de zuurgraad, peroxides, dioxinen en paradioxinen, PCB’s, lood, cadmium kwik en arseen.

Nieuwe rekenmethode

Aangesloten GOED-leden zijn verplicht om op uniforme wijze te etiketteren. Dit betekent dat het totaal omega-3 vetzuren vermeld blijft, maar dan in absolute milligrammen in plaats van in een percentage.

Het gevolg hiervan is dat de nieuwe rekenmethode iets lagere uitslagen geeft bij analyse van een zelfde grondstof, dan de eerder toegepaste methode. Er is niets veranderd aan de producten. 

Een voorbeeld van de nieuwe rekenmethode is te zien op het etiket van Fish Oil concentrate. Het product is niet veranderd, alleen de absolute gehaltes EPA en DHA op de etiketten zijn iets lager. Het totaal omega-3 vetzuren blijft 300 mg (EPA=160 mg en DHA=100 mg).

Nieuws

NIEUW Comfort Zone

Ondersteunt de spijsvertering.

GOED; kwaliteitsgarantie voor visolie

Solgar voldoet aan internationale richtlijnen.

Manufacturer of the Year Award

Solgar in de prijzen.

NIEUW Solgar No. 7

Houdt gewrichten soepel.