Duurzaamheid en integriteit

Duurzaamheid en integriteit staan centraal in de Solgar filosofie. Dit betekent dat Solgar bewuste keuzes maakt bij de productie van Solgar supplementen en daarnaast actief projecten ondersteunt die bijdragen aan een duurzame samenleving.

Daarom kiest Solgar o.a. voor:

  • Een milieu vriendelijke productiewijze
  • Natuurlijke ingrediënten, waar mogelijk van biologische teelt
  • Kruiden van duurzame teelt
  • GMO-vrije grondstoffen
  • Producten die geschikt zijn voor vegetariërs en veganisten
  • Producten zonder synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen
  • Recyclebare glazen potten
  • Groene stroom
  • Milieuvriendelijk papier

Solgar steunt verschillende projecten (2020/2021)

Stichting Zeilschip Eendracht

Stichting Zeilschip Eendracht

De stichting organiseert in samenwerking met Stichting C.J.Jaski Fonds en Stichting Jongeren en Kanker ieder jaar een vakantie aan boord van zeilschip Eendracht voor jongvolwassenen die in de bloei van hun leven kanker hebben (gehad).Tijdens deze reis zijn ze even geen kankerpatiënt en kunnen ze lekker actief zeilen en ontspannen in een leuke groep van lotgenoten. Meer informatie: https://eendracht.nl/reis/210802-stichting-jongeren-en-kanker/

School's cool 

School's cool 

School's cool zorgt voor een goede match tussen scholieren en mentoren. De mentoren geven op vrijwillige basis extra steun aan scholieren tijdens hun schoolcarrière, bijvoorbeeld de overgang van het basis- naar voortgezet onderwijs. De mentoren komen één keer per week maximaal anderhalf uur bij de leerling thuis. Zij zorgen ervoor dat de leerling door individuele coaching zijn schoolcarrière goed doorloopt en daardoor meer kans heeft op betere leerresultaten. Voor meer informatie: www.schoolscool.nl

De vakantiebus is een non-profit organisatie die een...

De vakantiebus is een non-profit organisatie die een dagvakantieplan biedt voor kinderen in basisschoolleeftijd uit Amsterdam e.o. De bus gaat in de eerste drie weken van de zomervakantie elke dag met ongeveer negentig kinderen naar de Kennemerduinen. Samen met veel leeftijdsgenootjes kunnen de kinderen zo in de buitenlucht de zomervakantie vieren met spel-, educatieve-, sportieve en ontspannende activiteiten. Ze zijn er even helemaal uit. De vakantiebus wordt deels gefinancieerd door betalende ouders en is deels afhankelijk van giften van particulieren en het bedrijfsleven. Voor meer informatie: www.vakantiebus.nl

Stichting Blijdschap voor Dieren

Stichting Blijdschap voor Dieren

Een kleinschalig initiatief voor hulp aan dieren in nood zoals wanneer eigenaren hun dier niet meer kunnen verzorgen door bijvoorbeeld opname in een ziekenhuis, verzorgingshuis, dakloosheid of overlijden. De stichting probeert te bemiddelen en te zorgen dat de druk bij het dier en eigenaar/houder wordt weggenomen door te zoeken naar een tijdelijk of definitief gastgezin/opvang voor het dier. Ook kunnen dier-eigenaren die onder bewind staan of in bijvoorbeeld de schuldhulpverlening zitten eenmalig een beroep doen op de stichting om in aanmerking te komen voor een dierenvoedselpakket. Voor meer informatie: bvdd.eu

Stichting Landschap Noord-Holland

Stichting Landschap Noord-Holland

Samen met vrijwilligers en opdrachtgevers werkt de stichting aan het nog mooier maken van Noord-Holland. Dat doen ze in de eigen natuurgebieden, maar ook ver daarbuiten. Via verschillende natuurprojecten draagt de stichting bij om de biodiversiteit en het Noord-Hollandse landschap te versterken, maar ook om de kwaliteit van openbaar groen te vergroten, het landschap klimaatbestendig te maken en het erfgoed in topconditie te brengen. Meer over de werkwijze en de prachtige projecten is te vinden op www.landschapnoordholland.nl

Hortus Alkmaar

Hortus Alkmaar

Hortus Alkmaar is een botanische tuin, gespecialiseerd in geneeskrachtige kruiden. De tuin is in 1981 aangelegd als productietuin voor de ontwikkeling van natuurlijke geneesmiddelen. In de loop der jaren is de tuin uitgebreid tot de huidige oppervlakte van 2 hectare. Hortus Alkmaar is uniek door de verscheidenheid aan soorten en oorspronkelijke rassen. De tuin heeft sinds 1997 het EKO-keurmerk van Skal.

Het voortbestaan van de Hortus is in gevaar doordat de grond waarop de tuin is gevestigd verkocht wordt aan een ontwikkelaar. Er is een mogelijkheid om (een deel van) de grond te kopen, maar daar is veel geld mee gemoeid. Schatbewaarders zoals Solgar adopteren m2's van deze bijzondere botanische tuin om bij te dragen aan het Behouden en Beschermen van de Groene Schatkamer van Alkmaar. 

Bron: www.redhortusalkmaar.nl

Foto: Natuurkieken.nl

Het doel van Stichting DierenLot is ondermeer het opzetten van...

Het doel van Stichting DierenLot is ondermeer het opzetten van projecten voor, het samenwerken met en/of het sponsoren van allerlei lokale en regionale  instellingen en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de bescherming en de gezondheid van dieren in Nederland. Stichting Dierenlot vindt het daarbij belangrijk om met name kleine en middelgrote dierenorganisaties te steunen, omdat zij het verreweg het moeilijkst hebben met het financieren van hun hulpverlening. 

CO2 neutraal

Solgar neemt deel aan de Climate Neutral Group waarbij de hoeveelheid CO2 die Solgar auto's uitstoten wordt omgezet in geld dat gebruikt wordt om een Biogas Project in Cambodja te ondersteunen. Binnen dit project ontvangen gezinnen zogenaamde biovergisters waarbij biogas van de eigen koeien en varkens gebruikt wordt als schone brandstof voor het opwekken van elektriciteit. Het overblijvende bijproduct 'slurry' wordt gebruikt als meststof. Er wordt zo aanzienlijk bespaard op de kosten van brandhout, kerosine en batterijen. Dit geld kan nu geïnvesteerd worden in onderwijs, eten en het eigen boerenbedrijf. Bovendien is biogas een vervanging voor het gebruik van het steeds schaarser wordende brandhout en vermindert het ontbossing. Door het gebruik van biogas wordt een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot gerealiseerd.

Door het verstrekken van kledingpakketten zet Stichting Kinderen van de Voedselbank zich in om de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland tegen te gaan, voor kinderen waarvan de ouders gebruik moeten maken van de voedselbank.

 

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu wil een duurzame toekomst voor iedereen. Zodat we kunnen reizen en energie gebruiken, maar dan wel schoon en duurzaam. Zodat we lekker en gezond eten zonder de aarde uit te putten. En zodat we spullen hergebruiken in plaats van opgebruiken.

Natuur & Milieu kiest ervoor om de komende jaren de focus te leggen op een klimaatneutrale samenleving in 2050 en het herstel van biodiversiteit. Daarvoor is het nodig dat een omslag in gang zetten naar een duurzame energievoorziening, een emissievrije mobiliteitssector en een toekomstbestendig voedselsysteem. Natuur & Milieu stimuleert daarom duurzame alternatieven en maatregelen en probeert vervuilende activiteiten af te remmen of om te buigen. 

Stichting Ambulancewens

Stichting Ambulancewens

Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.

 

Solgar Vitamins Holland is partner van MVO Nederland, de...

Solgar Vitamins Holland is partner van MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens.

Stichting Abigail

Stichting Abigail

Stichting Abigail helpt helpers, die zelf hulp nodig hebben, maar die niet meer voor reguliere hulp in aanmerking komen. Die niet kunnen terugvallen op een sociaal stelsel, omdat ze er geen recht (meer) op hebben. Stichting Abigail geeft psychologische en op een zeer beperkte schaal materiële bijstand. De stichting is afhankelijk van twee vrijwilligers die de hulp verlenen en een vriendenkring die hen in staat stellen om het werk te doen. Zodat de mensen van de stichting kunnen blijven doen wat ze moeten doen: het helpen van de helpers.

Solgar Vitamins stelde multi-vitaminen beschikbaar voor de hulpverleners.

 

Over Solgar

Geschiedenis

De geschiedenis van Solgar Vitamins begint in 1947, in Manhattan, New York.

Filosofie

Wellness vormt al sinds de oprichting in 1947 de bedrijfsfilosofie van Solgar.

Rondleiding bij Solgar

Neem een kijkje achter de schermen.

Duurzaamheid en integriteit

Duurzaamheid en integriteit staan centraal in de filosofie van Solgar Vitamins.

Pure gold

Al sinds 1947 is Solgar toonaangevend.

100% Tevredenheidsgarantie

Voor Solgar Vitamins is kwaliteit het belangrijkste ingrediënt.