Verontrustende berichtgeving Ashwagandha

Ashwagandha wordt al duizenden jaren gebruikt als middel tegen stress en als tonicum voor de hersenen. Het gebruik als supplement is eveneens al jaren bekend, en onderzoeken laten de positieve effecten hiervan zien. 

Verontrustende berichtgeving Ashwagandha

Op 5 maart 2024 verschenen er in de media verontrustende berichten n.a.v. een rapportage van het RIVM, waarin melding werd gedaan van ernstige en soms dodelijke bijwerkingen van drie supplementen; Huperzia serrata, Tabernanthe iboga en Ashwagandha. 
De koppen boven de berichten gaven aanleiding tot verwarring, maar uit de onderzoeken blijkt dat  er in het geval van Ashwagandha (Whitania somnifera) totaal geen sprake is van dodelijke bijwerkingen. Dit betrof alleen enkele gevallen door het gebruik van Tabernanthe iboga, een kruid dat Solgar niet in het assortiment heeft.
Met betrekking tot Ashwagandha waren er enkele meldingen van leverproblemen. Dit betrof een ongewenst effect dat kan optreden bij personen die hier (waarschijnlijk genetisch bepaald) gevoelig voor zijn. Zij hadden verschijnselen als geelzucht, buikpijn, misselijkheid en vermoeidheid. Na staken van de inname van Ashwagandha losten de klachten binnen enkele maanden op, waarbij gelukkig nooit sprake was van  blijvende leverschade.

Uiterst zeldzaam effect

Dit blijkt een uiterst zeldzaam effect bij het gebruik van Ashwagandha. Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb heeft 4 meldingen hierover ontvangen. Wereldwijd zijn er totaal 9 gevallen vastgesteld, volgens het RIVM. In Nederland zijn eerder in 23 jaar 3 meldingen geweest bij het Lareb, waarbij niet om leverproblemen ging, maar om algemene bijwerkingen zoals bijvoorbeeld buikklachten of misselijkheid.
Ook werd er in de rapportage van het RIVM één geval beschreven van een vrouw die een toename van de schildklierwerking had ervaren tijdens gebruik van Ashwagandha, dit effect was na het stoppen van de inname van het kruid in enkele weken verdwenen.

Traditioneel gebruik

Ashwagandha wordt al duizenden jaren gebruikt als middel tegen stress en als tonicum voor de hersenen. Het gebruik als supplement is eveneens al jaren bekend, en onderzoeken laten de positieve effecten hiervan zien. Studies naar de effectiviteit en veiligheid van Ashwagandha bij mensen hebben nooit een dergelijk ongewenst neveneffect op de lever laten zien.

Solgar Ashwagandha: DNA-gecontroleerde kwaliteit

Er zijn supplementen waarbij kruiden zijn verwisseld of verontreinigd. Zowel Lareb en RIVM geven dan ook aan dat dit niet uitgesloten kan worden als oorzaak van een aantal van de gemelde problemen. 
Solgar producten worden echter geproduceerd volgens de meest strikte GMP-richtlijnen in de Verenigde Staten. Verontreiniging en verwisseling van kruiden wordt uitgesloten door kruiden in quarantaine te plaatsen zodra deze binnenkomen in de productiefaciliteiten. Vervolgens worden, aan de hand van methoden vergelijkbaar met DNA-onderzoek, de kruiden in de eigen laboratoria gecontroleerd op actieve stoffen, herkomst en zuiverheid. Pas daarna mogen de kruiden uit quarantaine en in de producten verwerkt worden.

Onnodige ongerustheid

De rapportage van het RIVM, en (voornamelijk) de wijze waarop dit in de media wordt gemeld en behandeld, levert onnodige ongerustheid op. Op basis van de vele gebruikers wereldwijd, de lange geschiedenis van veilig gebruik en het extreem geringe aantal meldingen van deze bijwerking kan Ashwagandha veilig als supplement worden aanbevolen. In het extreem zeldzame geval dat een dergelijk ongewenst effect toch op zou treden is stoppen van de inname voldoende om de klachten te verhelpen. 

Algemeen advies kruiden

Gebruik tijdens zwangerschap wordt, vanwege het ontbreken van veiligheidsonderzoek, voor vrijwel alle kruiden afgeraden. Bij borstvoeding, inname van medicatie en tijdens ziekte wordt altijd geadviseerd om eerst een deskundige te raadplegen. Dit wordt ook op het etiket vermeld.

Vragen 

Heeft u vragen over het (veilig) gebruik van onze supplementen? Neem dan contact op via de chat op deze website of app/bel via 023-5344522 met onze productspecialisten.